Dne 31. 12. 2017 ukončujeme prodej stávajících kurzů. V minulosti zakoupené kurzy lze zobrazit nebo stáhnout do konce roku 2018.
Ověřování dat v Excel 2010

Ověřování dat v Excel 2010

Neocenitelné funkce při sdílení tabulek

Pokud chceme mít tabulku vytvářenou v programu Excel 2010 se správnými, přesnými daty v jednotném stylu, neobejdete se bez pokročilé funkce ověřování dat. Videokurz Ověřování dat v Excel 2010 Vás za pomoci lektora naučí funkci ověření dat aktivovat a správně nakonfigurovat. Díky tomu například zabráníte ostatním uživatelům, aby do tabulek zadávali neplatné informace. A Vám funkce umožní výpočty lépe kontrolovat. Videokurz můžete absolvovat v čase a místě, které si sami určíte, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
1 hodina 25 minut
Lektor: Jaroslav Nedoma
23 lekcí, 9 kapitol
Verze: Online a stažení [?]


Cena: 590 Kč s DPH
See video
Úvod do kurzu Ověřování dat v Excel 2010
Jaroslav Nedoma představuje sebe a kurz v úvodním videu.
Předmluva
1:55
Práce s pracovními soubory
0:41
1. Práce s rozsahy číselných dat
V určitých případech není dobré, aby mohl uživatel vstupovat do jakékoli buňky tabulky Excelu 2010 jakoukoli číselnou hodnotou. Musíme tedy vytvořit podmínku, která pevně nastaví systém, který bude Excel dodržovat a zakazovat jakékoli neoprávněné zásahy do určených buněk. V této lekci si představíme první z nástrojů pro ověření dat, kterým je Kontrola celočíselných údajů.
Hlídání rozsahů celých čísel (je menší, větší, rovno, není rovno)
8:02
V této lekci se seznámíme s ověřením vstupů desetinných čísel. Navážeme na znalosti z předchozí lekce, kde jsme pracovali s celými čísly, a ukážeme si, že v Excelu lze celý postup aplikovat na čísla desetinná.
Hlídání rozsahů desetinných čísel (je menší, větší, rovno, není rovno)
2:31
2. Zprávy a hlášení
Abychom zabránili špatnému zadání vstupních dat do buňky hned na začátku, je dobré využívat možnosti vstupní informační zprávy. V této lekci se zaměříme na to, jak informovat uživatele Excelu 2010 o možnostech vstupu ještě před tím, než začne vepisovat cokoli do buňky využívající ověření dat.
Vstupní informační zpráva před zadáním dat do buňky
2:57
Pokud už využíváme nástroj Ověření dat, je dobré jej doplnit o vlastní chybové hlášení. Tento videotutoriál Vám tvorbu vlastního chybového hlášení do aplikace Excel 2010 přiblíží pomocí praktické ukázky.
Chybové hlášení při špatném zadání – určení reakce na neplatná data
8:06
3. Rozevírací seznamy
V lekci se zaměříme především na zjednodušení práce z pohledu vypisování stále stejných údajů, které můžeme zjednodušit na výběr z roletkového menu. Ošetříme tak správné vstupní hodnoty a navíc ušetříme práci uživatelům naší tabulky na pouhé kliknutí myši.
Ručně nadefinovaný seznam položek – krátké seznamy
3:11
V této lekci si představíme Seznamy, které poslouží jako zdroj pro ověření vstupních dat bez toho, aniž bychom trávili u počítače nespočet času přepisováním položek přes klávesnici.
Seznam položek tvořený odkazem do oblasti buněk či názvu oblasti – dlouhé seznamy
6:02
Seznamy položek v programu Excel 2010 ušetří spoustu času při zadávání dat. Předvedeme si, jak celý systém vylepšit. Naučíme se, jak měnit obsah seznamu na základě hodnoty v jiné buňce.
Seznam položek určený hodnotou jiné buňky obsahující název oblasti
4:22
4. Kontrola data a času
Tato lekce Vás naučí nadefinovat rozsah, ze kterého smí uživatel Vaší tabulky vybrat v aplikaci Excel 2010 právě to správné datum.
Omezení rozsahů u data
3:27
Kdo pracuje v Excelu s datem, postupem času se dříve nebo později dostane do situace, kdy začne řešit, že se na některých místech musí vyskytovat pouze datum aktuálního dne nebo že se na určitých místech nesmí vyskytovat datum z minulosti. Jak na to odpoví tento videotutoriál.
Podmínka vyřazující chybně vložené datum, které je z minulosti
4:02
Tentokrát se naučíte, jak z jakéhokoli data v Excelu zjistit, jaký den v týdnu představuje. Na základě této znalosti budete umět provádět ověření vstupních dat podle Vašeho zadání.
Ukážeme si, jak v určitých buňkách nastavit zadání podle určeného časového rozsahu. Tento rozsah lze volit v hodinách, minutách i sekundách. V této lekci tedy najde uplatnění každý, kdo v Excelu pracuje denně s časovými hodnotami.
Omezení časových rozsahů
3:01
V Excelu se ve spoustě situací nesmíříme s pouhým omezením na časový rozsah, ale začneme si vymýšlet více podmínek. Například požadujeme, abychom mohli do buňky zapisovat čas celé hodiny či půlhodiny. S tím ale souvisí jistá logika, kterou musíme v Excelu ovládat, abychom více podmínek spojili dohromady.
Časové rozsahy se vzorci
5:00
5. Délka textu
Tento videotutoriál Vás naučí možnost omezit délku vstupního textového řetězce. Tu využijeme v situacích, které vyžadují zadání čísla zaměstnance se striktním požadavkem na počet znaků.
Omezení délky textového řetězce v buňce
2:17
Například na faktuře vytvářené v aplikaci Excel 2010 se doplňují jména odběratelů, která mohou mít v rámci jedné buňky omezený počet znaků, které není možné překročit. V opačném případě by delší zápis již v buňce nebyl viditelný. Jak vytvořit takové ověřující dynamické pravidlo, si ukážeme právě v této lekci.
6. Vlastní vzorce ověřující podmínky
V tomto videotutoriálu lektor prozrazuje, že i s duplicitami si Excel 2010 dokáže poradit. Stačí jen ovládat jednu tabulkovou funkci navíc a použít ji na tom správném místě.
Jednoduché hlídání duplicitních položek
4:53
V této lekci se naučíte, jak hlídat duplicitní položky nikoliv pouze v rámci jednoho řádku nebo sloupečku, ale ve více těchto oblastech současně.
Hlídání duplicit s více buňkami současně s využitím funkce
7:15
Jak kombinovat pevnou část řetězce spolu s proměnlivou částí? Na praktické ukázce se s touto problematikou seznámíte a dovednost ošetřit vstupní data si snadno osvojíte si.
Hlídání pevně stanovené části řetězce spolu s variabilní částí
4:27
7. Další práce s nástrojem ověření dat
Ověřovat vstupní data v Excelu 2010 již umíte díky předchozím lekcím. Nyní nastává otázka, jak se ve spustě buněk využívajících kritéria vyznat. Pokud používáme tabulky, ve kterých máme spoustu dat, bylo by dobré vědět o možnosti, jak mezi těmito daty najít pouze ty buňky, ve kterých je ověřující pravidlo nastavené. S tímto Vám snadno pomůže tato videolekce.
Hledání buněk využívajících nástroj „Ověření dat“
1:54
V této lekci se seznámíte s problémem neplatných dat. Neplatná data, která se v buňkách nacházejí již před samotnou aplikací nástroje Ověření dat Vám Excel nebude hlásit jako chybná. Neplatná data lze ale zkontrolovat v programu Excel 2010 i zpětně za pomocí tohoto videotutoriálu.
Hledání neplatných dat na základě ověřujících podmínek
2:00
Stojíte-li před problémem, jak vymazat ověřující podmínky z buněk obsahujících stejné pravidlo, pak pečlivě zhlédněte tento videotutoriál, díky němuž se postavíte tomuto problému čelem.
Vymazání existujících pravidel
1:59
Závěr
Rozloučení
0:26

V online videokurzu Ověřování dat v Excel 2010 si úspěšně osvojíte praktickou dovednost mít pod kontrolou v tabulkách zadávaná data. Kurz předkládá uživatelům užitečné funkce tabulkového editoru, díky kterým lze například definovat jednoduché i náročné rozevírací seznamy, z nichž uživatelé budou vybírat Vámi určené hodnoty, nebo zadávat ověřovací podmínky pro odstraňování nežádoucích duplicit.

Celý kurz je rozdělen do samostatných témat a lekcí, které se zabývají konkrétními dovednostmi. Můžete tak vyhledat a učit se pouze to, co právě nejvíce potřebujete.

Pokročilé ovládací prvky programu Excel 2010 se účastníci kurzu učí za pomoci kvalifikovaného lektora. Lekce jsou zpracovány způsobem, jako byste vlastního lektora měli k dispozici vedle sebe. Přistupovat ke kurzu můžete opakovaně, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu z kanceláře, Vašeho domova nebo kteréhokoli jiného místa, v němž se cítíte pohodlně.

Co se naučíte

  • Úspěšně nastavovat pravidla pro vkládání hodnot do buněk, a tím předcházet chybám, jejichž vyhledávání by Vás stálo práci a čas
  • Konfigurovat zprávy, hlášení a pokyny pro práci v tabulce ostatním uživatelům, s nimiž tabulku budete sdílet
  • Snadno nacházet v tabulkách neplatná data na základě ověřujících podmínek, které si sami stanovíte

Komu je kurz určen

  • Pro všechny, kteří potřebují shromažďovat, spravovat a kontrolovat obsah tabulek v programu Excel 2010 a data sdílet s ostatními uživateli
  • Pro všechny, kteří již s programem Excel 2010 mají zkušenosti, ale mají zájem prohloubit svoje znalosti a zefektivnit tak svoji práci v tomto programu
  • Pro všechny, kteří potřebují používat Excel v rámci své profese, ať už v ziskové, neziskové či akademické sféře

Jasný a srozumitelný výklad, trpělivost a ochota pomáhat. S takovým přístupem IT lektor Microsoft Office Jaroslav Nedoma úspěšně proškolil přes 2 000 osob ve 2 200 hodinách výuky. Přitom školením se zabývá teprve od roku 2009, kdy začínal jako lektor kancelářského balíčku MS Office 2003. Dnes školí zaměstnance firem výhradně pro práci s verzemi MS Office 2007 a 2010. Jako lektor IT kurzů MS Office proškolil přes 50 velkých a malých firem v rámci celé ČR.

Účastníci kurzů různých věkových skupin se pod vedením pana Nedomy naučili ovládat kancelářské programy Word, Excel, Outlook nebo PowerPoint a prakticky využívat všechny funkce, které jim pomáhají řešit úkoly nejen v zaměstnání, ale i v domácnosti a volném čase. Zaměstnavatelé oceňují zvýšení kvalifikace i efektivity jejich zaměstnanců.

Videokurzy lektora

Analýza a vyhodnocení dat
2 hodiny 44 minuty
04.10.2013
Neocenitelné funkce při sdílení tabulek
1 hodina 25 minut
28.06.2013