Dne 31. 12. 2017 ukončujeme prodej stávajících kurzů. V minulosti zakoupené kurzy lze zobrazit nebo stáhnout do konce roku 2018.
Kontingenční tabulky v Excel 2010

Kontingenční tabulky v Excel 2010

Analýza a vyhodnocení dat

Kdo neumí pracovat s kontingenčními tabulkami, analyzuje a třídí data v Excelu velice pracně. Možná není ani schopen data správně zpracovat, protože získat stejné výsledky pomocí vzorců je mnohem komplikovanější. Přitom kontingenční tabulky jsou jedním z nejmocnějších nástrojů Excelu. Pokud se je naučíte používat, dokážete během okamžiku a jednoduše ze spousty detailních informací získat souhrnné přehledy. Tento videokurz Vás za pomocí lektora naučí kontingenční tabulky vytvářet a spravovat krok za krokem.
2 hodiny 44 minuty
Lektor: Jaroslav Nedoma
38 lekcí, 9 kapitol
Verze: Online a stažení [?]


Cena: 990 Kč s DPH
See video
Úvod do kurzu Kontingenční tabulky v Excel 2010
Jaroslav Nedoma představuje sebe a kurz v úvodním videu.
Předmluva
1:35
Práce s pracovními soubory
0:43
1. Co jsou to kontingenční tabulky (KT)
Kontingenční tabulky jsou silným nástrojem, který dokáže maximálně zjednodušit práci a během chvilky zobrazit z těžko srozumitelných databází přehledné sestavy. Úvodem si práci v kontingenční tabulce ukážeme na příkladu.
Tvorba kontingenční tabulky je překvapivě snadná, zvládne ji opravdu každý. Pojďme si tedy svou první kontingenční tabulku vytvořit podle tohoto videotutoriálu.
Vytvoření kontingenční tabulky
5:45
V minulé lekci jsme se seznámili s tvorbou kontingenční tabulky. Nyní tuto dovednost obohatíme o práci s více poli. Ukážeme si, jak pouhým přesouváním pole mezi oblastmi můžeme zcela změnit strukturu kontingenční tabulky a vytvořit například tabulky křížové.
Vytvoření kontingenční tabulky o více polích
5:11
I když nám Excel 2010 přináší spoustu ulehčujících kroků při samotné tvorbě kontingenčních tabulek, existují mezi námi uživatelé Excelu, kteří nedají dopustit na starý postup tvorby tabulek pomocí průvodce. Ukážeme si, jak vytvořit kontingenční tabulku pomocí Průvodce kontingenční tabulkou.
Průvodce kontingenční tabulkou
3:36
2. KT a jejich různá zdrojová data
Tato lekce videokurzu otevírá zároveň novou kapitolu, která bude pojednávat o různých zdrojích dat pro kontingenční tabulky. Začneme se zaobírat tou nejjednodušší cestou, a to daty, která máme ve stejném sešitu, v jakém budeme chtít vytvářet kontingenční tabulku.
Práce s tabulkami ze stejného sešitu
7:01
Umístíme-li kontingenční tabulku do jiného sešitu, můžeme ušetřit dost času. Pokud pracujeme s rozsáhlými zdrojovými daty, je práce v kontingenční tabulce pomalá, protože musíme stále čekat a brát ohled na to, co se děje na pozadí. Vytvoříme proto takovou kontingenční tabulku, která bude v jiném sešitě než v tom aktuálním.
Práce s tabulkami jiného sešitu
3:33
Z minulých lekcí kurzu již víme, jak vytvořit kontingenční tabulku ze zdroje dat ve stejném či jiném sešitě. Nyní se budeme zabývat situací, kdy máme data v jiné aplikaci než v Excelu a potřebujeme z nich vytvořit kontingenční tabulku, ve které je budeme moci jednoduše prezentovat.
Tvorba KT z tabulek MS Access a jiných datových zdrojů
3:10
Slučování dat je zajímavou formou sjednocení informací z více oblastí do jedné. Za pomoci kontingenční tabulky si tak můžeme prohlížet souhrnná data z více dílčích tabulek nebo jen jedné z nich. Ukažme si postup slučování dat krok za krokem.
Slučování dat z více oblastí
4:17
Opět projdeme nástrojem pro sloučení více oblastí a vytvoříme jednostránkové pole tak, aby se v něm nacházely pouze oblasti s plnohodnotnými názvy.
Vytvoření stránkového pole
3:22
Kontingenční tabulku lze v neposlední řadě vytvořit z jiné kontingenční tabulky. Zní to trochu zvláštně, ale i takové kontingenční tabulky se v Excelu vytvářejí. Pojďme se společně podívat na to, jak se to dělá a k čemu se takové řešení vůbec používá.
3. Formátování KT a jejich nástroje
V předchozích kapitolách jsme využívali Průvodce kontingenční tabulkou. Klasické rozložení kontingenční tabulky je zobrazení, díky kterému můžeme pole přetahovat přímo do mřížky budoucí tabulky a vytvářet ji tak jiným způsobem.
Klasické rozložení kontingenční tabulky
4:40
Formátování polí v buňkách jistě pro Vás není novinkou. Pokud ale budeme chtít hodnotovým buňkám kontingenční tabulky měnit jejich formát, provádíme to v rámci formátu datového pole, což je rozdíl naproti systému, na který jste zvyklí doteď.
Nastavení polí hodnot – formáty zobrazených dat
5:42
Zajistit, aby byla kontingenční tabulka nejen správně strukturovaná, ale aby také hezky vypadala, je v Excelu jednoduché. Verze Excel 2010 nabízí několik Rychlých stylů připravených na jedno kliknutí. Další styly si můžeme vytvořit sami a používat je, kdykoli nás napadne.
Volba stylu pro kontingenční tabulku a vytvoření vlastního
6:14
Tabulky již tvořit umíme. Bylo by vhodné, abychom si ještě ukázali, v jaké formě se zobrazená data dají prezentovat. Každému vyhovuje jiný pohled na jednotlivé záznamy v tabulkách, a proto se seznámíme se všemi formami.
Volba formy kontingenční tabulky
2:44
Kontingenční tabulka je objekt, který se automaticky sám neaktualizuje. Proto je nezbytné jeho aktualizaci zajistit. Za úkol tedy máme začlenit nové údaje do kontingenční tabulky, změnit zdroj a nakonec kontingenční tabulku přesunout na jiný list. O tom všem je tato lekce kurzu.
Aktualizace kontingenční tabulky, změna zdroje dat a přesun KT
5:54
V této lekci se seznámíme s některými zajímavými možnostmi nastavení kontingenční tabulky. Existuje celá řada vlastností, které mohou Vaše tabulky vylepšit nebo zlepšit jejich „chování“. Zjistěte jak na to.
Pojmenování a možnosti kontingenční tabulky
3:14
4. Práce s prvky KT
Umět se mezi daty vyznat je někdy nadlidský úkol. Za pomoci filtru polí i celé sestavy to jde hned snadněji. Díky této lekci se naučíte vybrat z kontingenční tabulky jen ta data, o která máte aktuálně zájem.
Filtrování a řazení dle polí, filtr sestavy, průřezy
7:09
Souhrny patří v kontingenčních tabulkách k velkým pomocníkům. Díky nim je jednoduché sečíst nebo zprůměrovat celé řádky a sloupce, a dokonce i celou tabulku. Pole hodnot je potřeba také nějak prezentovat. V této lekci se naučíte vytvořit kontingenční tabulku, která bude poukazovat na vše podstatné.
Pokud si nevystačíme s klasickými výsledky a požadujeme jiné zobrazení dat, kontingenční tabulky umožňují interpretovat data jinak než jen normální cestou hodnot. Přesně na to se podíváme v této lekci.
Různé zobrazení hodnot v kontingenční tabulce
4:37
Přemýšlíte nad tím, že by bylo dobré vytvořit si v kontingenční tabulce vlastní, nové pole, ve kterém by se zobrazovaly výsledky použitých vzorců? Pakliže ano, bude tato lekce ukázkou, že kontingenční tabulky toto umí.
Počítaná pole
4:32
Pokud budeme chtít v kontingenční tabulce tvořit nové řádky založené na vlastních vzorcích, měli bychom se naučit vytvářet tzv. počítané položky. Ukážeme si postup na příkladu.
Počítaná položka
3:32
Stojíme-li před problémem, jak zjistit zdrojová data, která odpovídají určité hodnotě v kontingenční tabulce, použijeme nástroj Zobrazení podrobností či přímo Rozbalování kontingenční tabulky.
Zobrazení a skrývání podrobností
2:57
Naučíme se používat nástroj, který umí seskupit více textových položek k sobě, a tím vytvořit skupinu, na které bude možné aplikovat vlastní souhrny.
Seskupení textových položek
3:18
V této lekci se dozvíte, jak seskupit číselná data do jednotlivých bloků, a díky nim zjišťovat zajímavé hodnoty, ať již v klasickém zobrazení čísel, tak v procentuálním vyjádření.
Seskupení číselných dat
4:12
Ať se jedná o kalendářní data, nebo časové údaje, můžeme je v kontingenční tabulce seskupovat podle několika možných časových úseků od vteřin až po roky a vytvářet tak jednoduché a přehledné analýzy, ze kterých vyčteme nejzajímavější informace.
Seskupení kalendářních dat
4:19
5. Kontingenční grafy (KG)
Kontingenční tabulky jsou perfektním nástrojem, ale ten umocňují až kontingenční grafy. Díky kontingenčním grafům je možné prezentovat data jinak než jen na první pohled ve spoustě nicneříkajících dat v tabulce. Tato lekce z kurzu Vás blíže seznámí s kontingenčními grafy a jejich použitím.
Co je to kontingenční graf a jeho tvorba
4:57
Aby kontingenční graf vypadal podle našich představ, je dobré znát alespoň základní techniky jeho úpravy. Na příkladu si ukážeme, jak vytvořený kontingenční graf vhodně upravovat.
Úprava kontingenčního grafu
6:06
Chtěli byste se naučit co možná nejjednodušší cestou filtrovat zobrazená data v kontingenčním grafu, nebo se seznámit se zajímavými spojnicemi trendu či chybovými úsečkami? V této lekci se dozvíte jak na to.
Analýza kontingenčního grafu (filtrování, průřezy, spojnice trendu)
4:17
Nespornou výhodou prostorových grafů je zobrazování dat ve třech rozměrech mnohem lépe, nežli jen díváním se na stejná data v kontingenční tabulce. Na ukázku vytvoříme sloupcový 3D graf.
Prostorový graf (3D)
1:55
6. Další práce s KT a její alternativy
Napadlo Vás někdy, že byste mohli časem pracovat ve vzorci přímo s údajem z kontingenční tabulky? Klasický způsob odkazování se na adresu buňky je nám zapovězen. Podívejte se, jak tento problém v kontingenčních tabulkách vyřešit.
Práce s daty kontingenčních tabulek pomocí funkce ZÍSKATKONTDATA
6:34
Kontingenční tabulku lze kopírovat na jiné místo v listě, na jiný list a dokonce i do jiného sešitu. Přitom bude ale stále pracovat jako původní kontingenční tabulka. Ukažme si nejlepší postup kopírování kontingenčních tabulek.
Kopírování kontingenčních tabulek
2:30
Pokud se zamyslíme nad tím, jak bychom mohli kontingenční tabulky zastoupit, kdyby neexistovaly, napadne nás zcela jistě nástroj, který nese v Excelu označení Souhrn. Jestli dokáže Souhrn plnohodnotně nahradit kontingenční tabulku, se dozvíte v této lekci kurzu.
Souhrny jako alternativa kontingenčních tabulek
5:46
Kontingenční tabulku umíme v tuto chvíli bez obav vytvořit, ale jak takovou kontingenční tabulku správně vytisknout, aby se zobrazovala korektně? Několik praktických rad jak na to.
Tisk kontingenčních tabulek
4:34
7. Shrnutí možností KT v příkladech
Dostáváme se v kurzu ke shrnutí celé problematiky kontingenčních tabulek a grafů. Tento praktický příklad shrnuje dovednosti, které jste si díky kurzu kontingenčních tabulek a grafů osvojili.
Souhrnný příklad 1
6:25
V druhém souhrnném příkladu vyzkoušíme v praxi další nástroje z oboru kontingenčních tabulek a grafů. Použitím jednotlivých nástrojů bude příklad názornější.
Souhrnný příklad 2
8:15
Závěr
Rozloučení se
0:21

Možná jsou kontingenční tabulky pro Vás dosud velkou neznámou. Věřte, že za pomoci tohoto videokurzu nejenže použití a funkci kontingenčních tabulek pochopíte, ale naučíte se je vytvářet, formátovat a prakticky uplatňovat v kanceláři, v zaměstnání nebo ve vlastní firmě.

Videokurz Kontigenční tabulky v Excel 2010 je rozdělen do 8 tematických částí. Osvojíte si dovednost kontingenční tabulky vytvářet a upravovat tak, aby pracovaly pro Vaše potřeby. Přesvědčíte se, že i kontingenční grafy Vám ušetří čas při jindy velice náročné a pracné analýze Vašich dat. Na závěr kurzu se seznámíte s praktickými příklady kontigenčních tabulek.

Videokurz absolvujete ve vlastním tempu. Z pohodlí domova nebo kanceláře.

Co se naučíte

  • Efektivně pracovat s daty v Excelu, analyzovat je a vytvářet souhrnné přehledy
  • Zacházet s velkým množstvím dat, používat základní a pokročilé formátování kontingenčních tabulek
  • Úspěšně nastavovat v tabulkách souhrny, výpočtová pole, vytvářet, upravovat a analyzovat data pomocí kontingenčních grafů

Komu je kurz určen

  • Pro všechny, kteří již s programem Excel mají zkušenosti, ale mají zájem prohloubit svoje znalosti a zefektivnit tak svoji práci v tomto programu
  • Pro všechny, kteří potřebují analyzovat velké množství dat, zpřehlednit je a jednoduše zobrazovat jejich souhrny
  • Pro všechny, kteří potřebují efektivně používat Excel v rámci své profese, ať už v ziskové, neziskové či akademické sféře

Jasný a srozumitelný výklad, trpělivost a ochota pomáhat. S takovým přístupem IT lektor Microsoft Office Jaroslav Nedoma úspěšně proškolil přes 2 000 osob ve 2 200 hodinách výuky. Přitom školením se zabývá teprve od roku 2009, kdy začínal jako lektor kancelářského balíčku MS Office 2003. Dnes školí zaměstnance firem výhradně pro práci s verzemi MS Office 2007 a 2010. Jako lektor IT kurzů MS Office proškolil přes 50 velkých a malých firem v rámci celé ČR.

Účastníci kurzů různých věkových skupin se pod vedením pana Nedomy naučili ovládat kancelářské programy Word, Excel, Outlook nebo PowerPoint a prakticky využívat všechny funkce, které jim pomáhají řešit úkoly nejen v zaměstnání, ale i v domácnosti a volném čase. Zaměstnavatelé oceňují zvýšení kvalifikace i efektivity jejich zaměstnanců.

Videokurzy lektora

Analýza a vyhodnocení dat
2 hodiny 44 minuty
04.10.2013
Neocenitelné funkce při sdílení tabulek
1 hodina 25 minut
28.06.2013