Dne 31. 12. 2017 ukončujeme prodej stávajících kurzů. V minulosti zakoupené kurzy lze zobrazit nebo stáhnout do konce roku 2018.
Excel 2010

Excel 2010

Od začátečníků až k pokročilým

Naučte se úspěšně používat Excel 2010, účinný nástroj pro zaznamenávání a analýzu dat, jejich správu a sdílení. Videokurz Vás provede nejen základy, ale i pokročilými technikami, díky kterým si snadno za pomoci lektorky osvojíte dovednost vytvářet, formátovat a tisknout tabulky, používat jednoduché i složitější funkce a připravovat přehledné grafy. Kurz Vám umožní plně ovládat všechny přednosti programu z pohodlí Vašeho domova, kanceláře nebo kdekoli na cestách.
4 hodiny 30 minut
64 lekcí, 13 kapitol
Verze: Online a stažení [?]


Cena: 690 Kč s DPH
See video
Úvod do kurzu Excel 2010
Jitka Pekárková představuje sebe a kurz v úvodním videu.
Předmluva
Práce s pracovními soubory
0:49
1. Základy práce s Excelem
Zjistěte, jak v programu Excel 2010 pracovat s novým zobrazením Backstage, ve kterém se provádí základní operace s programem, jako je například vytvoření nového dokumentu, jeho uložení nebo nastavení pro tisk. V tomto zobrazení můžete také upravovat vlastnosti programu i Vašich dokumentů.
Práce v zobrazení Backstage
5:26
Podívejte se, jak vytvořit zcela novou tabulku Excel 2010 a jak využít přednastavené šablony. Dozvíte se také, jak do své tabulky přidávat další listy, a naučíte se je řadit, kopírovat i přejmenovávat.
Vytvoření nového sešitu a práce s listy
6:16
Vyplňování dat do tabulek Excel může být dlouhá a náročná práce. Podívejte se, jak se po jednotlivých listech pohybovat nejen pomocí myši, ale jak svou práci urychlit díky používání klávesových zkratek.
Vkládání dat a pohyb v listech sešitu
5:51
Často se stane, že budete potřebovat vložit do tabulky Excel určitou řadu údajů, ať už číselnou řadu, seznam měsíců, či jakoukoliv jinou řadu. Podívejte se, jak takové řady do tabulky vložit, a jak dokonce vytvořit své vlastní seznamy.
Vaše údaje mohou být často delší, než je aktuální velikost buňky. Aby Vás toto již nemuselo trápit, zjistěte, jakými způsoby můžete změnit šířku sloupců i výšku řádků tabulky Excel a jak tyto hodnoty změnit i u větší oblasti najednou.
Změna šířky sloupců a výšky řádků
4:21
V průběhu zaplňování tabulky Excel se může snadno stát, že zjistíte, že Vám některé informace v tabulce chybí. Podívejte se, jak snadno přidávat i odstraňovat buňky, řádky i sloupce, a jak tabulku rychle přizpůsobit svým potřebám.
Úprava struktury tabulky
4:35
Často budete potřebovat zkopírovat některá svá data a vložit je na jiné místo tabulky. Podívejte se, jaké možnosti vkládání dat Excel 2010 nabízí a jakými způsoby je zobrazíte a vyberete si z nich tu nejvhodnější.
Kopírování a vkládání dat
5:06
Naučte se, jak využívat kontrolu pravopisu programu Excel, aby ve vaší tabulce nezůstaly překlepy a další chyby. Dozvíte se také, jak využít funkci Tezaurus pro vyhledání synonym a jak využít slovník pro překlad Vašich údajů.
Kontrola pravopisu a využití Tezauru
3:50
Může se stát, že Vám zobrazení tabulky nebude vyhovovat a budete ho chtít změnit. Podívejte se, jaké možnosti zobrazení Excel nabízí a jak si vždy zobrazit data která potřebujete a přesně tak, jak potřebujete.
Změna zobrazení listu
3:19
Naučte se své tabulky ukládat, exportovat je do jiných formátů a jak importovat data z textových souborů. Díky tomu budete moci ukázat svá data i tomu, kdo používá starší verzi programu Excel nebo jej dokonce nemá vůbec.
Uložení sešitu, import a export dat
5:10
2. Práce se seznamy
Program Excel nejčastěji využijete pro tvorbu různých seznamů, ať už budete tvořit tabulku kontaktů nebo evidence majetku. Podívejte se, jaká jsou základní pravidla pro tvorbu seznamu, abyste mohli kdykoliv využít nejrůznější funkce pro jejich další úpravu.
Vytváření seznamu
2:09
Podívejte se, jak Vaše data v tabulce Excel pro lepší přehlednost setřídit pomocí automatického i rozšířeného filtru. Díky tomu je budete mít vždy seřazena přesně podle aktuální potřeby.
Řazení dat v seznamu
4:10
Vyhledávat konkrétní údaje v rozsáhlejší tabulce Excel, nemusí být jednoduché. Podívejte se, jak pro usnadnění práce využít nástroje pro vyhledávání i rychlou úpravu Vašich dat.
Vyhledávání údajů a prohlížení pomocí formuláře
4:35
Ve Vašem seznamu si můžete nechat zobrazit pouze údaje, které splňují určité kritérium, což se Vám bude hodit zejména při práci s větším objemem dat. V tomto videotutoriálu se naučíte, jak v Excelu pracovat s nástroji automatického i rozšířeného filtrování.
Filtrování dat
5:03
Pro lepší orientaci mezi údaji v tabulce Excel je vhodné využít rozdělení do skupin či vytvoření souhrnů. Podívejte se, jak souhrny i skupiny vytvářet, jak je zobrazit i skrýt a zpřehlednit tak uspořádání Vašich dat.
Vytvoření souhrnu a skupin
5:14
Některé nástroje Excel pro práci se seznamy, které budete využívat častěji, jsou snadno přístupné po převodu seznamu na zobrazení tabulky. Podívejte se, jak nástroj Tabulka využít k usnadnění filtrování dat či pro rychlou tvorbu souhrnů.
Využití nástroje Tabulka
2:25
3. Vzorce a funkce
Vytváření vzorců je jedním ze základních nástrojů aplikace Excel. Podívejte se, jaká pravidla je potřeba, kromě těch matematických, při jejich vytváření dodržovat a jak díky Excelu provést prakticky jakýkoliv výpočet.
Při vytváření vzorců v Excel jistě využijete i odkazování na různé buňky ve Vaší tabulce. V tomto videotutoriálu se dozvíte, jaký je rozdíl mezi relativní, absolutní a smíšenou adresou buňky, jak tyto adresy ve vzorci upravovat a jak vzorce také následně kopírovat.
Absolutní, relativní a smíšené odkazy na buňky
5:52
Podívejte se, jak můžete v programu Excel jednotlivé buňky i celé jejich oblasti pojmenovat. Tuto funkci jistě rádi využijete zejména v případě, kdy budete na tyto buňky často odkazovat ve svých vzorcích nebo je později budete samostatně formátovat.
Pojmenování buněk
3:17
Funkce jsou, na rozdíl od vzorců, v programu již předdefinované a jsou nedílnou součástí Excelu. Je proto vhodné porozumět jejich rozdělení do skupin i způsobu jejich využití. V tomto videotutoriálu si ukážeme, kde funkce najdeme, jak jsou rozděleny a jak najít k jednotlivým funkcím také nápovědu s příkladem jejich využití.
Knihovna funkcí
2:26
Vložení funkce do tabulky Excel můžete provést hned několika způsoby. Podívejte se, jaké možnosti vložení funkcí máme k dispozici, a sami se rozhodněte, který ze způsobů bude vyhovovat právě Vám.
Vložení funkce
3:17
Může se stát, že se po výpočtu vzorce či funkce zobrazí místo výsledku chybové hlášení. Podívejte se, na jaká základní upozornění můžete při své práci s tabulkami Excel narazit a jak takové situaci snadno vyřešíte.
Řešení chybových hlášení
2:35
4. Použití základních funkcí
Svá číselná data budete nezřídka potřebovat sčítat. K tomuto účelu je vhodné využít právě funkce SUMA, SUMIF či automatické shrnutí, které jsou mezi nejpoužívanějšími funkcemi v Excel. Podívejte se, jakými způsoby a v jakých případech je vhodné tyto funkce využít.
Funkce SUMA, SUMIF a automatické shrnutí
6:42
Pro vyhodnocování Vašich dat v Excel jistě využijete funkce PRŮMĚR a AVEERAGEIF. Funkce AVERAGEIF je také určena pro výpočet průměru, ale vypočítává jej pouze z dat splňujících Vámi zadané kritérium. V tomto videotutoriálu se dozvíte, jak s těmito funkcemi pracovat a jak je správně zapisovat.
Funkce PRŮMĚR a AVERAGEIF
3:38
V případě, že budete potřebovat nalézt ve svých údajích nejvyšší či nejnižší číselnou hodnotu, nemusíte oblast dat přeřazovat nebo filtrovat, ale je vhodné využít funkce MIN a MAX. Podívejte se, jak tyto funkce v programu Excel využít a minimální a maximální údaje snadno a rychle najít.
Funkce MIN a MAX
2:38
Jednou z často používaných funkcí programu Excel je funkce KDYŽ. Používá se k testování zadaných hodnot a vzorců a podle Vámi zadané podmínky vybraná data vyhodnocuje. Díky vhodnému využití funkce KDYŽ budete mít nad Vašimi údaji vždy přehled.
Funkce KDYŽ
3:09
Funkce POČET ve Vašich tabulkách Excel zjišťuje, kolikrát se v zadané oblasti objevuje číselná hodnota, a funkce COUNTIF vyhodnocuje počet buněk, které splňují Vámi zadané kritérium. Podívejte se na příklady použití těchto funkcí a rozšiřte kontrolu nad svými daty.
Funkce POČET a COUNTIF
3:17
V tomto videotutoriálu se dozvíte, jak pracovat s funkcí SVYHLEDAT, která Vám skvěle pomůže se snazší orientací a zobrazením konkrétních dat. Jde sice o pokročilejší funkci, ale práci s ní si jistě brzy osvojíte a najdete pro ni využití i ve svých tabulkách Excel.
Funkce SVYHLEDAT
6:06
5. Grafy
Při vyhodnocování dat ve Vašich tabulkách Excel jistě často využijete různé typy grafů. Podívejte se, jakými způsoby můžete graf vytvořit a jak měnit jeho umístění ve Vašem sešitu.
V tomto videotutoriálu se dozvíte, jak můžete použité grafy upravovat tak, aby byly nejen přehledné, ale také pěkné. Podívejte se, jak změnit popisy os grafu, jak zobrazit či skrýt různé jeho části, nebo jak také změnit prostorové zobrazení či celkový styl grafu Excel.
Formátování grafu
3:37
Minigrafy jsou novinkou programu Excel 2010. Jde o velice pěknou a užitečnou pomůcku pro vyjádření vývoje číselných údajů ve Vašich tabulkách. Podívejte se, jak minigrafy přidat do tabulky, jak měnit jejich zobrazení a jak upravovat jejich nastavení.
Minigrafy
5:10
6. Formátování tabulek
Vždy je vhodné na první pohled vědět, jakého typu jsou hodnoty uvedené v buňkách sešitu. Zda se jedná o peníze, hmotnost či jakýkoliv další typ hodnot. V tomto videotutoriálu se dozvíte, jakým způsobem můžete nastavovat formáty hodnot v Excel a jak také rychle upravit zobrazení desetinných míst Vašich číselných údajů.
Formátování číselných hodnot v buňkách
4:02
Podívejte se, jak snadno v Excel změnit typ a styl použitého písma, jak sloučit více buněk tabulky a jak text v buňkách zarovnávat. Díky těmto znalostem bude Vaše tabulka přehlednější a budete moci zdůrazňovat například nadpisy a důležité buňky Vaší tabulky.
Změna písma, barvy textu, zarovnání a sloučení buněk
4:44
Pokud Vaše tabulka Excel obsahuje například buňky s pomocnými či kontrolními údaji, nemusíte je nechat stále zobrazené. V tomto videotutoriálu Vám ukážeme, jak můžete požadované sloupce či řádky zcela skrýt, aby Vás nerušily, a jak je v případě potřeby opět zobrazit.
Pro lepší orientaci ve Vaší tabulce Excel můžete změnit barvu požadovaných buněk a upravit i jejich ohraničení, čímž dané buňky účinně zdůrazníte. Podívejte se jak na to, aby byla Vaše tabulka pěkná a přehledná.
Změna barvy a ohraničení buněk
4:34
V tomto videotutoriálu Vám ukážeme, jak jednoduchým způsobem upravit grafický motiv celého sešitu Excel a jak nastavit styl tabulky. Jde o komplexnější úpravy, než je změna písma či barevnost jednotlivých buněk. Díky těmto možnostem budou Vaše tabulky přehledné a osobité.
Motiv a styl tabulky
4:37
Pro zrychlení vizuální kontroly Vašich dat a výsledků v Excel je vhodné využít podmíněné formátování. Jeho použitím změníte vzhled označených buněk podle kritérií Vámi zadaných podmínek. Podívejte se, jak pro zpřehlednění dat využít přednastavená i vlastní pravidla podmíněného formátování.
Podmíněné formátování
4:59
Do svých sešitů programu Excel můžete vkládat obrázky, kliparty i předdefinované obrazce. Podívejte se, jak tyto objekty vkládat a následně upravovat tak, abyste tabulku trochu oživili či graficky zdůraznili určitou její část.
Vložení obrázků a obrazců
5:17
SmartArt diagramy jsou velice účinnou pomůckou pro vizualizaci Vašich údajů a podokno výběru Vám pomůže s organizací vložených grafických objektů. V tomto videotutoriálu zjistíte, jak do své tabulky Excel diagramy nejen vložit, ale také jak je upravit tak, aby ladily se zbytkem tabulky. Ukážeme vám také, jak využít podokno výběru a mít tak přehled o vložených objektech.
Vložení diagramu a podokno výběru
4:24
7. Zabezpečení a tisk
Pokud na tabulce programu Excel spolupracujete s dalšími osobami, jistě se Vám bude hodit nastavení provádění změn. Podívejte se, jak celý sešit chránit heslem nebo jak chránit před přepsáním konkrétní list či určitou oblast buněk.
Nastavení oprávnění provádění změn
5:07
Svůj sešit aplikace Excel můžete sdílet s dalšími osobami a také sledovat změny provedené v tabulkách. V tomto videotutoriálu Vám ukážeme, jak pomocí funkce sledování změn již nikdy nepřehlédnete úpravy provedené Vašimi kolegy, a budete mít přehled o tom, jak se údaje v tabulce vyvíjely.
Sledování změn
4:12
Zejména při tisku svých tabulek v programu Excel jistě využijete úpravu záhlaví a zápatí. Do těchto oblastí zadáváme zpravidla čísla stránek, aktuální datum či logo naší společnosti. Tyto údaje v záhlaví či zápatí se poté zobrazí na všech vytištěných stránkách dokumentu. Podívejte se, jak data do záhlaví a zápatí přidat a jak je následně upravit k Vaší spokojenosti.
Záhlaví a zápatí
5:32
V tomto videotutoriálu se dozvíte, jaké možnosti nastavení tisku nám program Excel nabízí. Ukážeme si, jak měnit například formát tisknutých stránek, jejich orientaci či velikost okrajů a také jak můžete přidat na pozadí všech stránek sešitu vlastní obrázek.
Nastavení tisku
3:32
Své tabulky vytvořené v programu Excel nemusíte potřebovat vždy tisknout úplně celé, ale mohou Vám stačit například pouze výsledky práce. V tomto videotutoriálu Vám ukážeme, jak nastavit tisk pouze určité oblasti, upravit rozdělení údajů na jednotlivé stránky a jak dokonce na všech tisknutých stránkách zobrazit hlavní nadpisy sloupců i řádků.
Tisk vybrané oblasti
3:01
Pokud chcete svůj sešit aplikace Excel prezentovat zejména elektronicky, podívejte se, jak jej uložit ve formátu PDF. Dokument PDF se bude na všech zařízeních zobrazovat úplně stejně, a i když bude jeho prohlížení snadné, jeho obsah nebude pro ostatní snadno upravitelný, takže Vaše data budou zobrazena vždy naprosto korektně.
Uložení sešitu ve formátu PDF
3:02
8. Další funkce pro práci s tabulkou
V případě rozsáhlejších tabulek aplikace Excel se může stát, že při přesunu po listu již neuvidíte své nadpisy řádků či sloupců. Podívejte se, jakými způsoby využít ukotvení příček, aby jste měli o svých datech vždy maximální přehled.
V některých oblastech svých tabulek aplikace Excel se jistě pohybujete častěji než v jiných. Pro jejich rychlejší zobrazení můžete využít vlastní nastavení zobrazení. V tomto videotutoriálu se dozvíte, jak takové zobrazení nastavit a jak jej využít také pro rychlejší nastavení tisku dané oblasti.
Nastavení vlastního zobrazení
3:45
V počáteční fázi tvorby tabulek a jejich zaplňování údaji nemusíte vždy zcela přesně odhadnout budoucí práci s těmito daty. Například při zadávání jmen můžete časem zjistit, že by se Vám více hodilo, kdyby nebyla napsána celá v jedné buňce, ale bylo by vhodnější je mít rozdělená do více buněk. Program Excel nabízí pro tuto situaci snadné řešení, které Vám v tomto videotutoriálu ukážeme.
Rozdělení dat z jedné buňky do více buněk
1:51
Občas je vhodné nemít v sešitu programu Excel údaje rozdělené do více různých buněk, ale mít je naopak spojené do buňky jedné. Pokud své rozdělené údaje potřebujete právě pospojovat, podívejte se, jak místo jejich ručního přepisování využít jednoduchý vzorec, který Vám tuto práci velice usnadní.
Sloučení dat z více buněk do jedné
3:47
9. Analýza dat
V případě rozsáhlejšího sešitu Excelu s velikým množstvím číselných údajů a různých výpočtů se můžete v jejich vztazích začít ztrácet. V tomto videotutoriálu se dozvíte, jak takovou situaci snadno vyřešíte za pomoci zobrazení závislosti vzorců, a také, jak snadno v tabulce vyhledat a opravit případné chyby ve vzorcích.
Závislosti vzorců a kontrola chyb
3:51
V tabulkách programu Excel nemusíte pracovat samostatně, ale třeba se svými kolegy. Aby i oni zapisovali do tabulky potřebné údaje ve správném formátu a bez chyb, je vhodné využít funkci pro ověření dat. Podívejte se, jak tuto funkci využít, aby byly Vaše tabulky vyplněné daleko rychleji a vždy zcela správně.
Ověřování vstupních dat
6:39
Program Excel Vám kromě editace tabulek nabízí také pomoc při různých matematických výpočtech. Pokud tedy potřebujete vyhodnotit vzorec o jedné neznámé, nemusíte ho řešit sami. V tomto videotutoriálu Vám ukážeme, jak v takovém případě využít funkci hledání řešení, která Vám velmi rychle pomůže tuto neznámou najít.
Hledání řešení
2:23
V situaci, kdy potřebujete vyhodnotit vzorec s jednou až dvěma proměnnými vstupními hodnotami, a neradi vytváříte vzorce s absolutní a smíšenou adresací, jistě využijete tabulku dat. Excel Vám pomocí této funkce výpočet velice usnadní a prakticky okamžitě získáte požadované výsledky.
Tabulka dat
3:30
Scénáře programu Excel Vám pomohou nasimulovat různé stavy a výsledky, kterých chcete dosáhnout. Je vhodné je využít zejména v případě, kdy uvažujete nad různými řešeními určité situace. V tomto videotutoriálu se dozvíte, jak takové scénáře vytvořit a jak zobrazit zprávu scénáře, díky které získáte větší přehled o jednotlivých situacích a rozdílech mezi nimi.
Scénáře
4:49
10. Kontingenční tabulky a grafy
Pokud chcete svá data procházet ještě efektivněji, než je tomu u klasických seznamů Excelu, jistě se Vám bude hodit znalost kontingenčních tabulek. Díky nim budete moci svá data rychleji filtrovat, přeskupovat i vytvářet k nim nejrůznější souhrny. Podívejte se, jak takovou kontingenční tabulku vytvořit a jak provádět základní úpravu zobrazovaných dat.
Vytvoření kontingenční tabulky
5:20
Data, která potřebujete zobrazit ve své kontingenční tabulce, nemusí být vždy jen na jednom listu, nebo dokonce pouze v sešitu aplikace Excel, kde chcete kontingenční tabulku vytvořit. V tomto videotutoriálu se dozvíte, jak snadno vytvoříte souhrnnou kontingenční tabulku z údajů s různým umístěním.
Vytvoření kontingenční tabulky z více listů a jiných sešitů
4:24
Po vytvoření kontingenční tabulky program Excel samozřejmě nabízí její nejrůznější úpravy. V tomto videotutoriálu Vám ukážeme, jak měnit popisy polí i položek, upravovat i přidávat vlastní souhrny, filtrovat data nejen pomocí rozbalovacích seznamů, ale také průřezů, či změnit celkový styl a rozložení tabulky.
Formátování kontingenční tabulky
6:06
Ke kontingenčním tabulkám patří také kontingenční grafy. Ty jsou s tabulkami spojeny tak, že všechny úpravy i filtrování se okamžitě promítnou také v grafu, a naopak. V tomto videotutoriálu zjistíte, jakými způsoby můžete v Excelu takový graf vytvořit, jak upravovat zobrazování údajů nebo jak změnit jeho styl.
Vytvoření kontingenčního grafu
3:56
11. Makra
Makra jsou zaznamenané nebo naprogramované skupiny příkazů, které je vhodné využít zejména pro Vaši opakující se činnost, takže ji v budoucnu již nebudete muset vykonávat sami, ale program Excel to udělá za Vás. V tomto videotutoriálu Vám ukážeme, jak zaznamenat a následně vyvolat makro jedné z opravdu často vykonávaných činností.
Vytvoření makra
3:56
Pro zachování zaznamenaných maker je vhodné uložit sešit aplikace Excel ve správném formátu. V tomto videotutoriálu se dozvíte, jak svůj sešit správně uložit a jak jej také zabezpečit. Některá makra totiž mohou být Vašemu počítači nebezpečná. To se může přihodit zejména v případech, kdy si je nezaznamenáte sami, ale jsou v souboru od nedůvěryhodné osoby.
Uložení sešitu s makry a jejich zabezpečení
2:43
Závěr
Rozloučení
0:22

Ve videokurzu Excel 2010 Vás krok za krokem provedeme tímto nejrozšířenějším tabulkovým editorem od společnosti Microsoft. Soubor videolekcí Vám nabízí efektivní a cenově nejdostupnější způsob, jak se tento program naučit.

Celý kurz je rozdělen do 13 kapitol a 64 lekcí, které se zabývají konkrétními dovednostmi. Můžete tak vyhledat a učit se pouze to, co aktuálně nejvíce potřebujete.

13 kapitol | 64 lekcí | 4,5 h

Lekce jsou zpracované způsobem, jako byste měli k dispozici vlastního lektora. Učíte se pracovat s editorem Excel 2010 pozorováním. Autor postupně vykonává jednotlivé operace, které Vás právě učí.

Naučíte se Excel používat naplno. Přijdete na to, jak vytvářet a formátovat tabulky nebo spravovat různé seznamy, ať už budete tvořit tabulku kontaktů nebo evidenci majetku. Začnete úspěšně používat vzorce a provádět prakticky jakýkoliv výpočet. Budete umět grafy vytvářet, upravovat a zobrazovat je prostorově, sami si nastavíte sledování změn při sdílení dokumentu s dalšími uživateli. Svá data budete správně analyzovat, a dokonce i vytvářet tzv. kontingenční tabulky nebo makra.

Kurz Excel 2010 pokrývá program od jeho základů, nevyžaduje tedy předchozí zkušenosti. Je určen především pro začínající uživatele. Avšak i uživatelé programu Excel, kteří již s programem mají zkušenosti, najdou v tomto kurzu užitečné postupy a informace, které jejich práci v Excelu značně zefektivní.

Pro začátečníky i mírně pokročilé

Videokurz je ve všech směrech lepší než obyčejný kurz. Nemusíte nikam docházet osobně, učíte se ve vlastním tempu z domova nebo kanceláře, přístup ke kurzu máte třeba přes internet a můžete si jej snadno stáhnout do počítače nebo USB flash disk. A navíc za zlomek ceny, takže oproti prezenčnímu kurzu ušetříte až tisíce korun.

Systémové požadavky

  • Stačí obyčejný počítač
  • Internetový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Chrome apod.)
  • Internet (pro online prohlížení)

Po absolvování tohoto kurzu budete pracovat v Excelu 2010 produktivněji a s mnohem větší jistotou. Mnohem rychleji dokončíte úkoly, které máte před sebou, a budete mít tak více času na jiné úkoly.

„ Nejenže jsem se naučila skvěle ovládat Excel, ale pomohlo mi to zefektivnit mou práci a výrazně ušetřit čas. “

Světlana Zámková, účetní

Co se naučíte

  • Efektivně pracovat s daty, používat funkce a vzorce, analyzovat data a vytvářet dokumenty pro tisk a prezentaci v tomto nejrozšířenějším tabulkovém editoru
  • Zacházet se sešity s velkým množstvím dat, používat základní a pokročilé formátování včetně podmíněného, pracovat s objekty clipart, smartart i vlastními obrázky
  • Vytvářet kompatibilní dokumenty, které lze sdílet s dalšími uživateli a produkty Office, ale také i s dalšími standardními kancelářskými programy

Komu je kurz určen

  • Pro všechny, kteří již s programem Excel mají zkušenosti, ale mají zájem prohloubit svoje znalosti a zefektivnit tak svoji práci v tomto programu
  • Pro všechny, kteří potřebují používat Excel v rámci své profese, ať už v ziskové, neziskové či akademické sféře
  • Pro všechny, kteří s programem Excel teprve začínají a chtějí se ho naučit v kvalitním kompletním kurzu

Vložit do košíku

Vystudovala obor Obrazová a zvuková technika technologicko-organizační (produkce) na SPŠ Sdělovací techniky v Praze. Na VIME.cz se zabývá lektorstvím prostřednictvím nových technologií, zpracováním a výrobou audiovizuálních záznamů. Je mimo jiné držitelkou certifikátu školení MS Office.

Své vzdělání a praktické dovednosti uplatnila například ve společnostech zabývajícími se reklamní činností a marketingem, například v Eusebius, spol. s r.o. nebo PragoFilm, a.s. Od roku 2009 po dobu dvou let působila v Prezentačním a informačním centru Ministerstva obrany, pro které zpracovávala specializované audiovizuální záznamy. Ovládá uživatelsky náročné grafické a střihačské programy, jako je např. Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, Avid Media Composer nebo Final Cut Pro.

Ve své praxi se Jitka Pekárková velice úspěšně zabývala také komunikací jak s komerční klientelou, tak s novináři a směrem k veřejnosti. Své komunikační dovednosti a snahu předávat srozumitelné a jasné informace uplatňuje nyní i ve svých kurzech MS Office Excel nebo PowerPoint na VIME.cz.

Videokurzy lektora

Od začátečníků až k pokročilým
4 hodiny 30 minut
22.05.2013
Práce s tabulkami rychle a efektivně
5 hodin
19.12.2013
Působivé prezentace s novými nástroji
2 hodiny
18.03.2013
Prakticky doma i v kanceláři
4 hodin 24 minuty
26.08.2013